Reference

Reference od klientů Hartlových

Stavební firma Novabyt, kterou jsme si vytipovali na internetových stránkách nám rekonstruovala byt 1+1 o celkové rozloze 42 m2. Jednalo se o rekonstrukci sociálního zařízení, podlah, rozvodů elektřiny malování, nátěry, montáž kuchyňské linky, obklady v kuchyni, koupelně, WC, doplňující stolářské práce aj.

Nyní můžeme konstatovat, že výsledek rekonstrukce splnil ve všech ohledech naše očekávání včetně celkové konečné ceny. Zaměstnanci firmy již od začátku naší spolupráce vzbuzovali naši důvěru svým příjemným a vstřícným vystupováním. Všechny práce a zakázky byly plněny v daném termínu a těchto není při rekonstrukci celého bytu zrovna málo. Na smluvené schůzky se zaměstnanci Novabytu dostavovali vždy v čase a termínu předem domluveném a vždy pružně a operativně reagovali na naše připomínky či přání během rekonstrukce.

Vstřícnost firmy Novabyt se projevila také při výběru různých bytových a koupelnových doplňků, které nám s ochotou pomohli vybrat a dodat. S požadavkem na rekonstrukci jsme oslovili 7 firem, ale Novabyt jako jediná firma v okolí nám byla schopna tuto rekonstrukci zajistit v termínu a v ceně, které jsme požadovali.

Vzhledem k tomu, že nebydlíme v Brně a rekonstrukci jsme tudíž řídili na dálku, ocenili jsme vstřícný přístup a korektní jednání zaměstnanců firmy dvojnásobně. Novabyt můžeme tedy jen vřele doporučit dalším zákazníkům. Pokud bychom práci firmy měli ohodnotit školní známkou, tato by to byla výborná!

manželé Hartlovi


Námi zrekonstruovaná bytová jádra a koupelny

Zrekonstruovaná bytová jádra a koupelny Zrekonstruovaná bytová jádra a koupelny Zrekonstruovaná bytová jádra a koupelny Zrekonstruovaná bytová jádra a koupelny Galerie zrekonstruovaných bytových jader

Reference od klientů Horvátových

Rozhodli jsme se k rekonstrukci bytového jádra, a protože se nejedná o lehký úkol, usoudili jsme, že si na tuto činnost najmeme specializovanou firmu.

Na internetu jsme našli několik firem zabývající se rekonstrukcí bytového jádra, od kterých jsme si vyžádali nabídky. Jedním z našich požadavků byl co nejbližší termín realizace. Dalšími kritérii, které rozhodovali při našem výběru, byli rovněž komplexnost dodávky a navrhovaná cena.

Z přijatých nabídek jsme nakonec vybrali firmu Novabyt. Již při prvním tel. kontaktu nám doporučili šikovného projektanta, který nám nejen vypracoval projekt, ale rovněž nám v krátkém čase vyřídil veškerá potřebná povolení.

V období do vydání souhlasu se stavbou jsme si ve spolupráci s firmou Novabyt vybírali vybavení jádra a zařizovací předměty. Poté již nebránilo tomu, aby započala stavba ve sjednaném termínu.

Veškeré drobné změny, pro které jsme se rozhodli až v průběhu stavby, byli bez problému zrealizovány. V případě vyskytla-li se nějaká nejasnost, pracovníci je s námi ihned konzultovali, takže nedošlo k žádným zdržením.


Na závěr přikládáme naše hodnocení provedených prací.

Celková spokojenost: 9/10 (velmi spokojeni)


Reference od klientky paní Novotné

K výběru firmy na provedení rekonstrukce bytového jádra v mém panelovém bytě jsem přistupovala s poněkud ne moc dobrými zkušenostmi se stavebními firmani z minulých let. Oslovila jsem několik firem specializujících se na tyto rekonstrukce, ale nejlépe splnila moje představy o termínu provedení a přibližné ceně zakázky firma NOVABYT. Velkou výhodou také bylo, že samozřejmostí pro firmu je pomoc s výběrem zařízení, jejich vhodností pro jednotlivého zákazníka, dodání všech vybraných obkladů, dlažby, světel, zařizovacích předmětů a dalšího potřebného vybavení, o kterém jako laik jsem neměla ani tušení.

Musím kladně hodnotit, že pracovníci jednotlivých profesí jsou odborníci, jejich činnosti navazují plynule na sebe a po skončení jednotlivých prací odevzdávali vždy byt uklizený a bez stavebních zbytků. Pochvalu zaslouží zejména pečlivá práce zednického mistra, ale i pracovníci elektrikářských, instalatérských a podlahářských prací.

Celá rekonstrukce byla dokončena v dohodnutém termínu a finanční limit byl přesně dodržen.

Nemohu opomenout profesionální přístup majitele firmy, jeho zástupce a všech pracovníků, se kterými jsem jednala.

Firma NOVABYT ve mně vzbudila po dlouhé době pozitivní pocit, že se přece jen u nás v tomto oboru přístup k zákazníkovi změnil k lepšímu.

RNDr. J. Novotná Nahoru
Vytvořil N design - design, tvorba a hosting webových stránek, copyright © 2007-2013